AROMATHEREPEUT SKOLEN
Uddannelse – Aromaterapeut

Skolen har fået sin egen hjemmeside:
www.aromaterapeut.dk

Dansk Aromaterapeut uddannelse RAB -
er målet, vi kan først godkendes, når de første er uddannede.

Det er muligt at deltage på enkeltseminarer på
modul 1.

Vi glæder os til at se dig

Uddannelsen er som andre alternative uddannelser ikke anerkendt af det offentlige uddannelsessystem.
Uddannelser indeholder, det der kræves, for at den kan blive godkendt som:
RAB = Registreret Alternativ Behandler

Uddannelsesstedet er Asylgade 26 st. v.
i Roskilde for modul 1 og 3
Tlf.: 46 32 17 87

Uddannelsen er baseret på obligatorisk undervisning og obligatorisk selvstudie ud fra det udleverede omfattende materiale.

Det kræver stor selvdisciplin og afsætning af tid til træningsprogrammerne og temaopgaverne.

Der gives normalt ikke tilskud til uddannelsen.
visse arbejdsgivere kan være interesseret i at betale di uddannelse.

Uddannelsessted for modul 2 ligger på andre skoler.

Du skal beregne udgifter til de æteriske olier m.m., der indgår i trænings-programmerne.

Til hver seminar kan der være noget, du skal have med, se introduktionen til det enkelte seminarer.

Du skal have din egen mad med, og du får Juice,
te og kaffe m.m. får du på kurset.

Jeg har egen klinik og min uddannelse til aromaterapeut er sammenstykket op i
gennem årene.

- har næsten en fuld sygeplejeuddannelse
- har været teknisk assistent og bl.a. arbejdet
- med beskrivelse til brochuremateriale m.m. og
- revidering af egen uddannelse, samt været
- censor
- har selv studeret og anvendt æteriske olier siden
- 1991
- deltaget i kurser gennem Primavera
- deltaget i en del fagseminarer gennem Primavera
- hos Primavera kan jeg hente viden om oliernes
- kemi m.m.
- HF kurser i almen og organisk kemi
- har været på kurser hos Sari Norkola
- jeg har været behandler i mange år
- aromaterapeutisk tilknyttet NetNaturDoktoren
- har over 50 bøger (engelsk, tysk, dansk)
- holder fagbladet F.O.R.U.M. Essenzia, tysk
- har oversat en del af dette materiale
- holder foredrag, kurser og rådgiver
- dansk importør af Primaveras produkter til
- videresalg

Lars Henrik Olsen er komplementærterapeut og har egen klinik.

Tilmelding:
Ulla: Tlf: 4632 1787 eller
Lars: Tlf: 2859 8427 eller

Pris pr. Seminar: 800,- kr.
hvis du starter eller tilmelder dig betales 2100 kr
Betaling kan ske over netbank på
8401 - 0 001 040 734.

Har du ikke det, så ring eller skriv venligst efter et girokort!

Depositum 800 kr.

Når depositum er betalt, er din plads på holdet sikret, medmindre holdet er overtegnet.

Restbeløbet skal være betalt senest
3 uger før kursusstart.

Depositum tilbagebetales kun mod lægeerklæring.

Der er ingen tilbagebetaling fra
14 dage før kursusstart.

Datoer:
se de enkelte seminarer og skolen

Kursur om æteriske olier m.m.

Et kursus kan ikke indeholde alle olier, for
det vil være så omfattende, at du vil gå
helt død, inden du var ½-vejs.

Kurserne er opdelt således, at du får
kendskab til nogle kendte og nogle mindre
kendte olier hver gang.

Du vil få en viden om, hvad aromakultur omfatter, samt anden vigtig lærdom, der kan anvendes i aromapleje.

Min basis for at undervise i æteriske olier m.m.:

 • Har selvstuderet æteriske olier siden 1991
 • Anvender æteriske olier i mine terapeutiske massager
 • Været på kurser hos Sari Norkola
 • Indehaver af agenturet for Primavera Life
 • Deltaget i en del fagseminarer
 • Hos P.L. kan jeg hente viden om oliernes kemi m.m.
 • Har omkring 40 bøger (engelsk, tysk, dansk)
 • Har oversat en del materiale
 • Holder fagbladet F.O.R.U.M. Essencia
 • Rådgiver dem, der ringer og spørger, hvad de kan bruge
 • Tilknyttet netnaturdoktoren - aromaterapeutisk

For at blive godkendt RAB Registreret
Alternativ Behandler - skal du undervises minimum i

250 lektioner
i den primære uddannelse: aromaterapi

410 lektioner
i 4 fastlagte sygeplejeorienterede fag

klinik relateret emner introduceres til andre alternative behandlingsformer:

I alt 660 obligatoriske lektioner.
1 lektion er = 45 min.

Lektionerne forsøges tilpasset, så den fastsatte undervisningen kan blive mere koncentreret, dels som fastsat obligatorisk undervisning og fastsat obligatorisk selvstudie.

Undervisning er sammensat så elever fra Jylland m.m. har en rimelig chance for at deltage i den, dels som aften- og weekend undervisning, et emne kan godt strække sig over flere lektioner uden pause for hver lektion.

Alle selvstudie lektioner vil bestå af skriftlige træningsprogrammer eller tema opgaver, der skal afleveres skriftligt inden næste fastsat kursus/ undervisning.

Uddannelsen er opbygget i 3 moduler.

Ulla Kvintel er underviser på modul 1.

se mere om moduler og seminarer under de enkelte poster

Modul 3 + 4
Det afsluttes med eksamen i det skriftlige projekt og relevante tillægsspørgsmål

Når der er uddannede aromaterapeuter, oprettes en forening for aromaterapeuter.

Aroma Alfen
Ulla Kvintel,
Solgården 10
4440 Mørkøv
Tlf: 29 43 88 87
Du kan maile til Aroma Alfen her.